Наверх
Поділитися

Політика Конфіденційності


Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності)
діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-магазин https://shop.shotam.info може отримати від
Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину https://shop.shotam.info, програм і
продуктів Інтернет-магазину.

 1. Визначення термінів
  1.1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація
  сайту Інтернет-магазину (далі — Адміністрація)» — уповноважені співробітники
  управління сайтом, діючі від імені організації, які організовують та (або) здійснюють
  обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних,
  склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з
  персональними даними.
  1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або
  посередньо визначеної фізичніої особи (суб’єкту персональних даних).
  1.1.3. «Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій
  (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання
  таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію,
  накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу
  (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення
  персональних даних.
  1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором
  або іншою, хто отримує доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх
  поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
  1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі «Користувач)» — особа, яка має доступ
  до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт інтернет-магазину.
  1.1.6. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої
  за протоколом IP.
 2. Загальні положення
  Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину https://shop.shotam.info означає згоду з
  цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
  У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити
  використання сайту Інтернет-магазину.
  Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину
  https://shop.shotam.info Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх
  осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті
  Інтернет-магазину.
  Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються
  Користувачем сайту Інтернет-магазину.
 3. Предмет політики конфіденційності
  3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту
  інтернет-магазину щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності
  персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації
  на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.
  3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності,
  надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті
  інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:
  3.2.1. прізвище, ім’я Користувача;
  3.2.2. контактний телефон Користувача;
  3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
  3.2.4. адреса доставки Товару.
  Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана
  інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для
  контролю законності проведених фінансових платежів.
 4. Цілі збору персональної інформації користувача
  4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту https://shop.shotam.info може
  використовувати в цілях:
  4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті https://shop.shotam.info для
  оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним
  способом з https://shop.shotam.info.
  4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів cайту
  інтернет-магазину.
  4.1.3. Встановлення зворотнього зв’язку з Користувачем, включаючи направлення
  повідомлень, запитів, що стосуються використання cайту інтернет-магазину, надання
  послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
  4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих
  Користувачем.
  4.1.5. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на
  створення облікового запису.
  4.1.6. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
  4.1.7. Обробки і отримання платежів.
  4.1.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при
  виникненні проблем, пов’язаних з використанням cайту інтернет-магазину.
  4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди оновлення продукції, спеціальних пропозицій,
  інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені Інтернет-магазину
  або від імені партнерів Інтернет-магазину.
 5. Способи і терміни обробки персональної інформації
  5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну,
  будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних
  даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати
  персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового
  зв’язку, операторам електрозв’язку виключно в цілях виконання замовлення Користувача,
  оформленого на cайті інтернет-магазину https://shop.shotam.info , включаючи доставку Товару.
  5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам
  державної влади лише на підставах і в порядку, встановленим законодавством.
  5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує
  Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту
  персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу,
  знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших
  неправомірних дій третіх осіб.
  5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по
  запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або
  розголошенням персональних даних Користувача.
 6. Зобов’язання сторін
  6.1. Користувач зобов’язаний:
  6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування сайтом
  інтернет-магазину.
  6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної
  інформації.
  6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
  6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї
  Політики конфіденційності.
  6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без
  попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін,
  опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних
  даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
  6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача
  згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в
  існуючому діловому обороті.
  6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать відповідному
  Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного
  представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на
  період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних
  дій.
 7. Відповідальність сторін
  7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у
  зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства,
  за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
  7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не
  несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
  7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
  7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
  7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.